Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Förstasidan
Du är här: SjukdomarFransk fjäderfällning
Siden er senest opdateret den 14 februari 2007
Sjukdomar
Användarnas Undulatsidor
Boknytt

Sök på Undulatsidorna
Senaste nya
Undulatnyheter
Undulatweblogs
Säljes
Nordisk Undulatforum
Forum om Tips och idéer

Fransk fjäderfällning

Fransk fjäderfällning är nog den sjukdom som har gett anledning till flest spekulationer inom undulatuppfödningen.

Fransk fjäderfällning visar sig genom att ungarna tappar sina stjärt- och vingpennor omedelbart innan eller precis efter, att de har lämnat holken. Detta gör att de inte kan flyga. Ofta får ungarna tillbaka sina fjädrar senare, men det händer att de aldrig får tillbaka stjärt- och vingpennor igen.


Inga vingfjädrar, inget tvivel, den lider av fransk fällning.

Första gången sjukdomen observerades var under 1870-talet i de stora uppfödningsanläggningarna i Frankrike. Man har också sett vildlevande parakiter med sjukdomen. Som nämnts har det varit många spekulationer kring orsaken till de tappade fjädrarna, allt har nästan föreslagits, dåligt foder, kvalster, för unga föräldrar, stress, inavel osv.

Många har försökt med olika behandlingar. Och nästan lika många har haft en teori om att än det ena än det andra skulle vara orsaken till fransk fjäderfällning. Sjukdomen kan tillsyneslåtande komma oväntat. Några uppfödare har aldrig sett den förrän sjukdomen plötsligt drabbar en enskild kull med ungar.

Först under 1990-talet lyckades man fastslå att det är ett virus som orsaka fransk fjäderfällning. BFDV (Budgerigar Fledgling Disease Virus), denna virustyp uppträder hos flera fågelarter. I vissa fall leder den till döden för de drabbade individerna.


Här ses tydligt att där manglar vingfjädar på vingen

Tillsyneslåtande skall det till en utlösande faktor för att sjukdomen skall bryta ut, t. ex. stress och dåligt foder. Det finns ännu inte något vaccin mot sjukdomen.

Förebyggning

Det enda du kan göra är att försöka att hålla viruset borta från din fågelhållning, låta bli att köpa undulater som är uppfödda där man drabbats av sjukdomen. I praktiken är det närmast omöjligt att gardera sig men du kan försöka att hålla undulaterna i god foderstandard, rena omgivning och ge dem en god skötsel.

Det är ännu inte någon som har kommenterat denna sida.


Har du tillägg eller åsikter om ovanstående så skriv det här
Ställ INTE frågor här, använd forumsidorna
Fyll i din e-postadress i det första fältet och skriv ditt namn i det andra fältet:

Skriv din kommentar här:

Siden er læst 22282 gange

Där inte annat sägs har Sophie Wahlund översatt texterna till svenska.
Undulatsidorna ägs och drivs av Palle Frejvald.
Återgivning av text och bilder är endast tillåtet efter skriftlig tillåtelse!
© Copyright 1998 - 2024

Admin