Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Förstasidan
Förstasidan
Användarnas Undulatsidor
Boknytt

Sök på Undulatsidorna
Senaste nya
Undulatnyheter
Undulatweblogs
Säljes
Nordisk Undulatforum
Forum om Foder

Undulatnyheter från in- och utlandet

Sida 1 av 14

  
Newcastlesjuka hos värphöns i Skåne
Skapat: den 13 november 2016

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en värphönsgård i Vellinge kommun, Skåne. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam fågelsjukdom, som endast drabbar fåglar. Sjukdomen smittar inte människor.

Skydds- och övervakningsområde kring den smittade gården

Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.

Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.

Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.

Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen för vissa

transporter inom områdena.

Källa: http://www.jordbruksverket.se/5.593c702315856f941f91ecf1.html


 
  
Inga fler restriktioner för fjäderfän på grund av newcastlevirus
Skapat: den 9 maj 2011

Samtliga restriktioner för fjäderfän som vistas ute har hävts av Jordbruksverket. Restriktionerna har hävts eftersom inga nya fynd av newcastlevirus har registrerats.

Efter en vinter med restriktioner för utomhusgående fjäderfän på grund av newcastlevirus har bekämpningen gett resultat. Viruset hittades hos vilda duvor i stora delar av mellansverige. Det första fyndet gjordes i Västerås så tidigt som den 27 augusti 2010. Från oktober och framåt kom flera fynd efter varandra i bland annat Sörmland, Dalarna och på Gotland. Även två värphönsbesättningar och en hobbybesättning med bland annat duvor och fasaner drabbades av newcastlesjuka. Sanering av de drabbade besättningarna pågår fortfarande.

Källa: http://www.jordbruksverket.se/5.e01569712f24e2ca09800011387.html


 
  
Fler newcastleområden hävs
Skapat: den 18 april 2011

Nu släpper Jordbruksverket restriktioner för newcastlesjuka på flera ställen. Restriktionerna har inneburit att fjäderfän och andra tamfåglar har varit tvungna att vara inomhus. Vissa restriktioner gäller fortfarande i andra delar av Sverige.

Områden där restriktionerna upphävs är

• Västra Götaland, förutom Vårgårda (som var det senaste stället där man hittat döda duvor)

• Karlskoga kommun

• Gotland, förutom i ett område inom en radie av 3 kilometer runt den drabbade gården.

Det finns kvar restriktioner för Enköpings kommun och det området på

Gotland där saneringen av deb newcastledrabbade gården pågår samt i Vårgårda kommun.

Källa: http://www.jordbruksverket.se/5.e01569712f24e2ca0980005157.html


 
  
Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap kan släppas ut i volierer igen i Västmanlands län, Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun
Skapat: den 1 april 2011

Inga nya fall av döda duvor har påträffats i Västmanlands län, Eskilstuna kommun eller Strängnäs kommun sedan oktober 2010. Därför upphäver nu Jordbruksverket beslutet om riskområden med avseende newcastlesjuka. Restriktionerna har inneburit att djurhållare behövt hålla sina fjäderfä och andra tamfåglar inomhus. Men restriktioner på grund av risk för newcastlesjuka gäller fortfarande i andra delar av Sverige.

I Dalarnas län, Gotlands län, Västra Götalands län (med undantag för Dalsland samt kommunerna Strömstad, Tanum och Munkedal), Enköpings kommun, Karlskoga kommun, Linköpings kommun, Motala kommun, Mjölby kommun, Norrköpings kommun, Vadstena kommun och Ödeshögs kommun ska fjäderfä och andra tamfåglar fortfarande hållas inomhus.

– Det är viktigt att tama fåglar hålls inomhus i riskområdena och att hållare av tama duvor vaccinerar mot newcastlesjuka eftersom det är en mycket smittsam sjukdom, säger Helena Kättström enhetschef på avdelningen för djurskydd och hälsa.

Källa: http://www.jordbruksverket.se/5.226a264f12efc4806c580008378.html


 

  Gå till sida:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Till nästa sida

Där inte annat sägs har Sophie Wahlund översatt texterna till svenska.
Undulatsidorna ägs och drivs av Palle Frejvald.
Återgivning av text och bilder är endast tillåtet efter skriftlig tillåtelse!
© Copyright 1998 - 2021