Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Förstasidan
Politik och filosofi
Användarnas Undulatsidor
Boknytt

Sök på Undulatsidorna
Senaste nya
Undulatnyheter
Undulatweblogs
Säljes
Nordisk Undulatforum
Forum om Foder

Filosofi för Undulatsidorna

Undulatsidorna är öppna för alla och är gratis att besöka

Bemärk! Att alla upplysningar som du hittar på Undulatsidorna ställs tillgängliga utan ansvar, det är upp till dig om du vill använda dem.

Det är en hög grad av öppenhet på alla sidor, det finns inga stängda områden på Undulatsidorna. Detta kräver naturligtvis en sträng självdisciplin av dig, skriv inte något du själv inte skulle vilja säga eller höra, visa hänsyn.

Inlägg som nämner personer, eller på annan måtta kritiserar tredjeman, tas bort utan förvarning. Frågor som ställs utanför forumsidorna tas också bort.

Inlägg som är undertecknade, kommentarer på enskilda artiklar, som befinner sig i forumavdelningen eller som annons, är jag inte ansvarig för. Länkar som lagts in utav dig, eller andra användare av Undulatsidorna, kan jag inte heller ställas till svars för.

Slutligen bör du veta, att råd som du själv ber om via mail också ges med förbehåll, jag är ju endast lekman, inte veterinär eller på annan måtta expert.

Palle Frejvald Hansen

Där inte annat sägs har Sophie Wahlund översatt texterna till svenska.
Undulatsidorna ägs och drivs av Palle Frejvald.
Återgivning av text och bilder är endast tillåtet efter skriftlig tillåtelse!
© Copyright 1998 - 2021