Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Förstasidan
Historia
Användarnas Undulatsidor
Boknytt

Sök på Undulatsidorna
Senaste nya
Undulatnyheter
Undulatweblogs
Säljes
Nordisk Undulatforum
Forum om Foder

Undulatens historia

Här kan du läsa om undulatens historia, samt ta del av äldre artiklar saxade från gamla böcker och blad.


Teckningen här är den första teckningen av en undulat, den gjordes 1805.

Det är ett stort arbete att hitta upplysningar av historiskt intresse därför uppdateras inte denna avdelning speciellt ofta.

Där inte annat sägs har Sophie Wahlund översatt texterna till svenska.
Undulatsidorna ägs och drivs av Palle Frejvald.
Återgivning av text och bilder är endast tillåtet efter skriftlig tillåtelse!
© Copyright 1998 - 2021