Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Förstasidan
Siden er senest opdateret den 4 februari 2005
Sjukdomar
Användarnas Undulatsidor
Boknytt

Sök på Undulatsidorna
Senaste nya
Undulatnyheter
Undulatweblogs
Säljes
Nordisk Undulatforum
Forum om Tips och idéer

Papegojsjuka, Chlamydia ornithosis

eller ornithos, som sjukdomen också kallas.

Sjukdomen var tidigare fruktad, då den också kan angripa människor, men idag är det ytterst sällsynt att den medför dödsfall.

Orsaken till sjukdomen är en mikroorganism i Clamydiafamiljen. Den är mindre än en bakterie, men större än ett virus. Den formerar sig på samma sätt som bakterier, men vill man odla den på konstgjord väg, får man använda samma växtmedia som man använder till virus.

Symptomen hos fåglar kan variera tämligen mycket, från en mild tarminflammation, till dödsfall. Friska smittobärare förekommer ganska ofta.

I stort sett alla fåglar kan bära på papegojsjuka, både tama och vilda fåglar. Smittan utskiljes från fåglarna med sekret från slemhinnorna, spillning, fjäderdam osv.

Som redan nämnts kan människor också angripas av sjukdomen, det sker genom inandning av smittat damm, eller direkt från människa till människa. När smittan har överförts den vägen får den ofta ett mer allvarligt förlopp.

Symptom

Symptomen är influensaliknande, hög feber, ömma muskler osv. Det är en inkubationstid på mellan en och två veckor. Förstorad mjälte och lever förekommer ofta.

Behandling

Sjukdomen kan behandlas med antibiotika, erytromycin, tetracyklin. En förbättring av allmäntillståndet märks efter ett par dygn. Papegojsjuka kan påvisas genom blodprov, där man finner antipartiklar mot Clamydia ornitosis.

Dödligheten är på under en procent bland människor, det är därför trots allt grund till att ta sjukdomen på allvar. Får du influensa utanför säsongen, är det möjligen grund till att gå till läkaren och berätta för denne att du håller fåglar, så vet han vad han skall göra.

Det sägs att man skulle kunna utveckla resistens om man har blivit angripen.

Viktigt!!

Har man misstanke om att ens fågel är smittad av ornithos, skall man kontakta veterinär. Om misstanken om ornithos bekräftas skall veterinären anmäla fallet till smittskyddsläkaren i länet, till miljökontoret eller motsvarande i kommunen samt till Smittskyddsinstitutet (SMI). Vid inträffade fall av papegojsjuka är det viktigt att smittkällan spåras så långt det är möjligt. Misstänkta fåglar kan t.ex. undersökas via Statens veterinärmedicinska anstalt.

Personer som har varit i kontakt med sjuka fåglar får inte ha kontakt med andra fåglar eller fjäderfän.

Utnyttjade källor/författare:
http://www.smittskyddsinstitutet.se/

Det är ännu inte någon som har kommenterat denna sida.


Har du tillägg eller åsikter om ovanstående så skriv det här
Ställ INTE frågor här, använd forumsidorna
Fyll i din e-postadress i det första fältet och skriv ditt namn i det andra fältet:

Skriv din kommentar här:

Siden er læst 18142 gange

Där inte annat sägs har Sophie Wahlund översatt texterna till svenska.
Undulatsidorna ägs och drivs av Palle Frejvald.
Återgivning av text och bilder är endast tillåtet efter skriftlig tillåtelse!
© Copyright 1998 - 2024

Admin