Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Förstasidan
Siden er senest opdateret den 24 augusti 2007
Sällskapsundulater
Användarnas Undulatsidor
Boknytt

Sök på Undulatsidorna
Senaste nya
Undulatnyheter
Undulatweblogs
Bortskänkes
Nordisk Undulatforum
Forum om Foder

Hur stor skall en bur vara och hur skall den inredas, vad säger djurskyddslagen

Svensk lagstiftning är mycket precis när det gäller djurens välfärd. Dansk lagstiftning är mera tvetydig och mycket öppen för tolkningar. Därför vill jag härunder använda bägge lagstiftningarna som underlag.

I Sverige skall undulaterna som minimum hållas parvis. Endast i vissa fall är det tillåtet att hålla undulaterna ensamma. Kap 6 §1


Svensk lagstiftning är mycket precis

I Danmark skall buren endast vara så stor att undulaten kan röra sig naturligt. http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20020102105_P8-REGL I Sverige finns det ett minsta mått för en bur till ett par undulater. Den skall vara 0,31 kvm. i bottenareal. Buren skall vara minst 0,7 m lång och minst 0,6 m hög. Bredden på buren skall vara 2 gånger fågelns längd, dock minst 0,45 m. Kap 6 §6

De danska fågelburarna skall vara säkra för undulaterna. Och byggda på ett sådant sätt att undulaterna inte kan smita. Och så skall de vara utformade så att undulaterna inte kan skada sig själv, komma ikläm osv. http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20020102105_P9-REGL

I Sverige får man lite mer hjälp. Buren skall inredas så att undulaterna kan hålla sig sysselsatta. Till exempel så skall de ha något som de kan gnaga sönder. Eller genom anordningar som stimulerar deras sökbeteende. Kap 6 §8

Det skall finnas minst två sittpinnar. Och om det är många undulater i buren så skall det finnas plats, så att alla undulater kan sitta samtidigt utan att börja slåss. Anbefallningen är att det skall vara pinnbredd som är dubbelt så bred som bröstbredden på undulaterna. Pinnarna skall vara utformade så de ger undulaterna ett gott grepp. De får inte vara slipande. Det vill säga att det i Sverige är förbjudet med sandpapper runt pinnarna. Och pinnarna skall vara av olika tjocklek. Den ena sittpinnen skall vara så tjock att undulatens tår inte kan mötas på undersidan. Kap 6 §10

Sittpinnarna skall vara placerade så att det ger så mycket flygmöjlighet som möjligt. Alltså en pinne i var ände av buren. De skall sitta så högt att undulaternas stjärtfjädrar inte rör bottnen eller liknande. Det får inte placeras något i tomrummet mellan pinnarna som kan förhindra att undulaterna kan flyga Kap 6 §11


Dansk lagstiftning är mycket öppen för tolkningar

De svenska reglerna gäller också för privatpersoner. Därför bryter du mot djurskyddslagen om dina undulater hålls i för små burar. Det handlar ju om undulaternas välfärd och ingen av oss tycker väl om att hålla dem utanför vad som är tillåtet utifrån moralisk hänsyn?Och kom ihåg att de officiella lagarna och reglerna är minimikrav, du får gärna erbjuda dina undulater bättre villkor!

Du kan ladda ner de Svenska reglerna här:

http://www.undulatsidorna.se/dyrereglerSverige.pdf

Är du ifrån Norge kan du hitta "Lov om dyrevern." här: http://www.lovdata.no/all/tl-19741220-073-0.html

Utnyttjade källor/författare:
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20020102105_K1-REGL
Djurskyddsmyndighetens
författningssamling
Djurskyddsmyndigheten
Box 80
532 21 SKARA
http://www.sjv.se/5.1d8730ed11439d875d180001099.html

Användarnas kommentarer eller tillägg till ovanstående:
Indsat af: sandra , den: den 16 december 2005 kl: 18:18

hmm...

Indsat af: Anna , den: den 27 maj 2008 kl: 22:12

Hej, jag har hand om en undulat sedan några veckor och det har gått bra men nu har den på något sätt lyckats skada sin egen näbb. Hur gör man? det har blödit men stelnat och jag vet inte vad som har hänt och hur han har lyckats. Det verkar nästan som han har bråkat med sin spegelbild, kan de göra det?


Har du tillägg eller åsikter om ovanstående så skriv det här
Ställ INTE frågor här, använd forumsidorna
Fyll i din e-postadress i det första fältet och skriv ditt namn i det andra fältet:

Skriv din kommentar här:

Siden er læst 28128 gange

Där inte annat sägs har Sophie Wahlund översatt texterna till svenska.
Undulatsidorna ägs och drivs av Palle Frejvald.
Återgivning av text och bilder är endast tillåtet efter skriftlig tillåtelse!
© Copyright 1998 - 2020

Admin