Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Siden er senest opdateret den: 18. februar 2007
Arv og farvelære
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Sælges
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Lysvinge, gråvinge eller skyggevinge?

Nogle varieteter kan være ret svære at bestemme. Lysvinge, gråvinge og skyggevinge er ingen undtagelse, idet de umiddelbart minder en del om hinanden.

Vildtformen af undulater, den normaltegnede undulat, har 100 % farve på kroppen og i vingetegningerne. Arvemåden er dominant.


0,1 skyggevinge kobolt. Foto Åsa Fahlgren

For lysvinge, gråvinge og skyggevinge gælder, at disse varieteter alle har reduceret farve i en eller anden form i, set i forhold til den normaltegnede undulat. For at skelne de 3 varieteter fra hinanden må man se nærmere på, hvor på undulaten og hvor meget farven er reduceret. Det er nemlig her vi finder forskellene i deres phenotype, altså det vi kan se med øjet.

Lysvinge

Lysvinge kaldes også for hvidvinge eller gulvinge alt afhængig af om undulaten er af den blå eller grønne serie. En lysvinge har 100% farve på kroppen, altså ingen reduktion af farven. Derimod er farven i vingetegningerne reduceret til 5%-10% i forhold til den normaltegnede. Arvemåden er recessiv og lysvinge er samtidig gensidig dominant, når den optræder sammen med gråvinge.

Gråvinge

På en gråvinge er farven på kroppen og i vingetegningerne reduceret til 50% i forhold til den normaltegnede. En gråvinge har desuden grå spots samt lyseblå til lys viol kindpletter. Arvemåden er recessiv og gråvinge er samtidig gensidig dominant, når den optræder sammen med lysvinge.

Skyggevinge

Kropsfarven og aftegningerne på vingerne er på en skyggevinge er reduceret til 5%-10% i forhold til den normaltegnede. Kindpletterne er lyseblå til lys viol. Arvemåden er recessiv.

Genetikken bag varieteterne

Når man skal beskrive hvad undulaten indeholder af forskellige gener taler man om undulatens genotype. Hvert gen har sin egen unikke bogstavkode. Ved hjælp af disse bogstavkoder kan man beskrive undulaten på en helt anden måde.

Nogle gener hæmmer dannelsen af farve og andre gener ændrer fjerstrukturen. Nogle af de gener, som bevirker, at der visuelt sker en reduktion af farverne i varieteterne, tilhører en gruppe af gener man benævner C-gruppen. C-gruppen består 4 gener:

C genet: Genet knytter sig til den normaltegnede undulat (vildtformen).

cw genet: Genet knytter sig til lysvinge.

cg genet: Genet knytter sig til gråvinge.

cd genet: Genet knytter sig til skyggevinge.

Indtil videre ved vi følgende:

Generne i C-gruppen er alleler, hvilket vil sige, at de er mutationer af det samme gen. Inden for C-gruppen hersker også bestemte arveregler.

Den normaltegnede er dominant overfor de øvrige varieteter. Lysvinge og gråvinge recessive overfor normaltegnet, men dominante overfor skyggevinge. Skyggevinge er den mest recessive i gruppen og er recessiv overfor de andre varieteter.

Som man måske har bemærket i skemaet kan lysvinge og gråvinge have 2 forskellige genotyper. Den ene genotype indeholder genet, der knytter sig til skyggevinge. Genet vil dog ikke komme til udtryk - altså være skjult, da lysvinge og gråvinge dominerer over skyggevinge.

Parrer man en lysvinge med en gråvinge, der begge bærer skyggevinge skjult, vil der i afkommet kunne komme skyggevinger. Endnu en varietet, der kan fremkomme af en sådan parring er en full body coloured gråvinge. En meget smuk undulat, der har 100 % farve på kroppen og 50 % farve i vingerne. Der er egentlig tale om en gråvinget lysvinge, og den vil kun komme til udtryk, hvis den i sin genotype bærer de gensidige dominante gener fra gråvinge og lysvinge.

Benyttede kilder/forfatter(e):
Gitte Strøjer Andersen
Kilde: www.undulatsiderne.dk & Nordisk Undulatforum, NUF http://undulatsiderne.dk/forumlogin.asp
Denne artikel har med tilladelse været bragt i tidskriftet Dansk Fuglehold, nr 1, januar 2007

Der er endnu ingen som har kommenteret denne side


Har du tilføjelser eller har du en mening om ovenstående så skriv den her
Stil IKKE spørgsmål her, brug forumsiderne
Skriv din mail i sidste felt og dit navn i første:

Skriv din kommentar her:

Siden er læst 27885 gange

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2024

Admin