Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Siden er senest opdateret den: 22. marts 2010
Sygdomme
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Sælges
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Fugleinfluenza og dens konsekvenser for undulaterne

Mange spørger til hvilke forholdsregler der skal tages i forbindelse med fugleinfluenzaen. Jeg har forespurgt hos Fødevarestyrelsen

De siger at alle fugle er modtagelige for at få fugleinfluenza, nogle mere end andre. Der er dog ingen der ved hvor modtagelige undulater er.


Sådan ser den lille bestialske fyr ud

Om smittevejene siger Fødevarestyrelsen:

"Smitten overføres via sekreter fra syge fugle, f.eks. flåd fra næb og øjne, og med afføringen. Det betyder, at smitte godt kan ske fra grene eller planter hentet i naturen, og som syge fugle har klattet på. Dog skal man jo tage med i sine overvejelser, hvilket område man har hentet grene og planter fra (er der tale om et risikoområde nær vand, hvor mange trækfugle samles, eller er det en villahave inde i landet) samt at vi ikke har konstateret fugleinfluenza i Danmark endnu. "

"Hvis man vil være på den helt sikre side, kan man gøre grenene rene og derefter skolde dem, da virus dør ved ca. 70 grader."

Altså, man kan stadig hente grene i naturen. Man kan også stadig plukke mælkebøtter til brug som foder.

Om andre forbyggende foranstaltninger siges der:

 • Dyrene skal holdes indendørs eller i indhegninger overdækket med net (maskestørrelse maks. 10x10 cm).

 • Dyrene skal fodres og vandes indenfor eller mindst under fast tag. Det skal gøres, så dyrene ikke kommer i direkte kontakt med større vilde fugle og dermed kan blive smittet med fugleinfluenza.

 • Der må ikke bruges opsamlet regnvand til vanding af fjerkræ og fugle. Hønsefugle og svømmefugle skal holdes adskilt.

  Det er de samme regler som gælder alle andre fugle, høns mv.

  Jeg har også spurgt til hvordan man skal forholde sig, hvis man både holder hønsefugle og undulater.

  Og her er svaret:

  "Hvis både høns og undulater ikke kan komme i kontakt med vilde fugle og fodres og vandes under tag, burde der ikke være nogen grund til at træffe forholdsregler med hensyn til færdsel og fodring mellem de to arter. Man skal dog være opmærksom på, at det fodtøj, som anvendes ved færdsel i egen besætning, ikke har været anvendt i naturen, hvor specielt vandfugle opholder sig (moser, parker o. lign.)."

  Det er altså en god ide at have særligt fodtøj som kun benyttes når man passer sine undulater og andre fugle.

  Der er andre anbefalinger, hvor der har været et udbrud. Så hvis du bor i en af de zoner, skal du søge yderligere oplysninger.

  Yderligere oplysninger kan ses her:

  www.fvst.dk og www.sundhedsstyrelsen.dk

  www.fugleinfluenza.com

  Og reglerne omkring fugleinfluenza kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=115112

  Men du kan nu få en udmærket vejledning i denne nye pjece om fugleinfluenza og hobbyfjerkræ: http://www.foedevarestyrelsen.dk/fdir/pub/2010285/rapport.pdf udsendt den 22-03-2010

  Benyttede kilder/forfatter(e):
  Annette Dresling
  Dyrlæge
  1. kontor
  Fødevarestyrelsen

  Jannie Storgaard
  Dyrlæge

  Fødevarestyrelsen
  Kontoret for Husdyrsundhed

  http://www.foedevarestyrelsen.dk

 • Brugernes kommentarer eller tilføjelser til ovenstående:
  Indsat af: Louise , den: 6. maj 2006 kl: 10:32

  Den er også god...... Vild god.....


  Har du tilføjelser eller har du en mening om ovenstående så skriv den her
  Stil IKKE spørgsmål her, brug forumsiderne
  Skriv din mail i sidste felt og dit navn i første:

  Skriv din kommentar her:

  Siden er læst 29653 gange

  Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
  Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
  Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
  © Copyright 1998 - 2024

  Admin