Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Siden er senest opdateret den: 26. december 2004
Brugernes ord
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Sælges
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Kommentarer til World Budgerigar Organisation's længdeangivelse,

Forståelse for det relevante i sammenhænge imellem hvad der er muligt, og logisk, er vigtige og nødvendige forudsætninger for, at kunne forholdsberegne den mest perfekte standard.

Da standarden jo simultant skal være henholdsvis utopisk, - uopnåelig - og alligevel gennemtænkt som det latente mål, betinger det samklang imellem natur og kultur. Alt taget i betragtning så er undulatens naturlige længde "kun" ca. 180 mm.

De krav og retningslinier som standarden har gjort gældende i de senere år, er stadig uopfyldte, men helt utroligt dyrebare, den gældende perfektionsstandard opfylder ovennævnte logiske præmisser. Hvis man respektere og følger dette, så vil mange forhold forbedres: undulaternes førlighed, - farver, nuancer og kontraster, - fjerenes opbygning, og knogler samt øvrige fysiologiske strukturer, vil komme i harmoni. Det storslåede - det graciøse - vil kunne rekonstrueres. Og alskens empati, opdrættere og dommere imellem, vil sandsynligvis svinde bort.

Min kæphest er undulaternes længde. I min tid har denne konstant, og lovformeligt, været "215 mm.", hvilket minimum +212,5 mm. jo ret forstået også er, blot ikke så konkret. Derimod er ++minimum 216 mm. ikke blot en forøgelse, men også en direkte illegitim vedtægtsændring. Derfor forundrer betegnelsen "minimum" , især set i lyset af at undulaternes halefjer jo igennem længere tid har været forholdsvis alt for lange, og som bekendt er disse en ikke ringe del af fuglens totale længde.

Derfor kan man helt berettiget stille spørgsmålet:

1 ) Hvorfor skal længdemålet overhovedet ændres ?

DUK, Dansk Undulat Klub, kan uden videre gå til WBO, World Budgerigar Organisation, for at få spørgsmålet besvaret. Men det kunne også være interessant, med nogle synspunkter fra opdrættere, hvilket der hermed er lagt op til, lad os her få en seriøs debat omkring dette spændende emne, det eneste definerede og håndgribelige mål i vedtægterne er jo netop længdeangivelsen.

I håbet om respons forbliver jeg.

Med venlig hilsen

Jørgen Holm Pedersen

+Længdeangivelsen "minimum 212,5 mm" er nævnt i "Den Internatinale Standard" offentliggjort i DUK's blad no. 1, 1997, side 21.

++Længdeangivelsen "minimum 216 mm" er den længde som står i WBO's standard. (red)

Brugernes kommentarer eller tilføjelser til ovenstående:
Indsat af: Karin , den: 8. februar 2004 kl: 12:47

Hej

Min mand og jeg har to undulater. Han og hun. vi er begge vokset op med undulater.
Har lige set den der undulat som who mener, er "idialet" men føj hvor er den grim. Det kan da umuligt være sundt for en undulat at se sådan ud. Hvor er den øjne blevet af ? gået tabt i avlet eller hva ?
Hvis man ser på undulater i naturen og undulet gemmen tiden, har den der intet med en undulat at gøre. Undulater skal se ud som de gør i naturen !!! Det som WHO gør er det samme som at sige, at vi i fremtiden skal have tigre der er gønne og lilla. Arg en tanke.
Jeg var tæt på at ryge på toilettet da jeg så det der misforster af en såkalt undulat, og fik helt ondt af den. Tænk lige på hvis vi mennesker pludselig fik lavet om på vores standart og skulle være røde, og have flad hals... Ville vi bryde os om det ?

Indsat af: Jørgen , den: 8. februar 2004 kl: 15:44

Det ser ikke ud til, at der kommer synderlig reaktion,
i anledning af ovennævnte, det kan godt undre en
entusiast. Især denne let tilgængelige ytringsmulighed,
taget i betragtning.
Fra et par, af undulatklubbens mere velbevandrede
medlemmer har jeg fået henvendelse, henholdsvis pr.
brev & telefon, begge gør indsigelse imod mit ærinde,
den ene er forarget, over at jeg ræsonnere imod et
flertal, og den anden undre sig over min holdning til
hvad jeg mener er relevant, nemlig målet 212,5 mm.
Jeg bad om, at man fremførte sine synspunkter her på
nettet, men det var der desværre ikke tid til,
ærgerligt nok.--- For som bekendt, så fremmer dialog
jo forståelse.
Oppositionelt vil jeg gøre opmærksom på at jeg absolut
går ind for, at det vedtagne, i enhver henseende, og
til enhver tid skal følges, ned i den mindste detalje.
Desuagtet så er min holdning fortsat den, at det havde
været mere logisk om længde målet 212,5 mm. vitterlig
var blevet grundfæstet i WBO, samtidig med at den
underfundige og upræcise betegnelse minimum blev
tilknyttet. For det bliver jo misforstået af så mange
vankundige ”opdrættere”.
Velvidende at jeg ikke udgør noget flertal. Men i
respekt for fuglenes eksteriør og velbefindende, så
håber jeg fortsat på, at modtage mange flere
synspunkter omkring udstillingsundulaternes, størrelse,
type og udformning.
Med venlig hilsen Jørgen Holm Pedersen

Indsat af: Jørgen , den: 22. november 2005 kl: 09:31

Når nogle insistere på at det internationale udstillingsreglement s ideal illustration anno 1980 er for klejn, så kan det kun skyldes at de pågældende ikke er klar over at netop denne illustration blot præsentere noget som i enhver henseende er overdimmensioneret i forhold til reglernes nugældende eksagte mål, procentsatserne 20 % til hovedregionen, 45 % til vingen og 35 % til halen som der står skrevet. Ovennævnteblot til orientering Med venlig hilsen Jørgen Holm Pedersen Tlf. 86 954 449


Har du tilføjelser eller har du en mening om ovenstående så skriv den her
Stil IKKE spørgsmål her, brug forumsiderne
Skriv din mail i sidste felt og dit navn i første:

Skriv din kommentar her:

Siden er læst 9770 gange

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2024

Admin