Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Du er her: VarieteterneDansk dominant
Siden er senest opdateret den: 12. september 2008
Varieteterne
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Sælges
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Dansk dominant

En dansk specialitet

Dansk dominant er opstået hos Aksel Nielsen, Hvidovre. De fremkom i 1992. Men den person som har gjort den største indsats for denne nye varietet er Børge Stenstrup, Nysted. Han fik den af Aksel Nielsen og har siden 1992 arbejdet med den. Undersøgt dens arveforhold osv. Han overlod nogle enkelte til en jysk opdrætter. I 2005 fik tre andre opdrættere lov til at forsøge sig.


Her er den som enkeltfaktor dansk dominant mørkegrøn

Dansk dominant har været fremvist på flere lokale undulatudstillinger. I 2005 kom den første gang til en landsudstilling i Dansk Undulat Klub.

Dansk dominant findes i to former. Som enkeltfaktor og som dobbeltfaktor. Som enkeltfaktor har den megen lighed med en normaltegnet. Blot er dens vingetegninger meget mere åbne. Og halefjerene er enten gule eller hvide med en smule tegning langs fjerskaftet. Den har normale spots, kropsfarve mv.

Som dobbeltfaktor har den ingen tegninger, men næsten fuld kropsfarve. Det giver en undulat med hvide eller gule vinger. Og en kropsfarve som den varietet den nu engang er. At der er forskel på enkeltfaktor og dobbeltfaktor fortæller at den har en ufuldkommen dominant nedarving.

Andre steder i verden er der opstået andre mutationer som ligner dansk dominant. Blandt andet i Brisbane i Australien, sjovt nok også omkring 1992. Denne er imidlertid, så vidt vides, forsvundet igen. Grunden er den fra officiel side fejlagtige tro på at det blot var en "fejlfarvet" spangle.

En mutation magen til den i Australien er opstået i England, hos Jeff Attwood, kendt dommer og opdrætter. Det er imidlertid ikke samme mutation som danskdominant, idet den engelske som unge kun har et par lyse halefjer. Først når de har fældet første gang, kommer de karakteristiske tegninger. Jeff Attwood har valgt at kalde sine for melanistisk spangle. Vel nok ikke det bedste valg hvis han tænker på at få den anerkendt som en selvstændig varietet. I Budgerigar Society har man da også vedtaget at de skal udstilles sammen med spangle, og straffes for den forskel de har.


Og her som dobbeltfaktor dansk dominant viol

I Israel er der også en mutation som ligner. Der kaldes den for Cleartail. Den er opstået i midten af 1990'erne hos Meyer Krut, Tzippori, Israel. Tilsyneladende har den israelske undulatklub anerkendt denne som white-tail og yellow-tail.

Det der kendetegner en mutation er at den nedarver stabilt. Det gør dansk dominant. Den har gjort det i mere end ti år. Men dansk dominant har det handicap at den ligner en spangle en smule. Ukendskab til arveforhold og manglende forståelse for at det er ændringer i en undulats arvemasse, der er bestemmende for, om der er tale om en ny mutation eller ej, er nok årsagen til at folkene på "bjerget" ikke ville anerkende, at der vitterlig er tale om en særlig varietet.

Men Dansk Undulat Klub ville vove springet og gik foran og opstillede en standard for dansk dominant. Samtidig blev der indført regler for anerkendelse af nye varieteter. Det skete i 2006

Benyttede kilder/forfatter(e):
Undulater - naturlig pasning, Palle Frejvald Hansen, 2003
Personlige samtaler og foredrag
Cage and Aviary Birds, Now, 30, 2006

Der er endnu ingen som har kommenteret denne side


Har du tilføjelser eller har du en mening om ovenstående så skriv den her
Stil IKKE spørgsmål her, brug forumsiderne
Skriv din mail i sidste felt og dit navn i første:

Skriv din kommentar her:

Siden er læst 34827 gange

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2024

Admin