Få nyeste sider med newsreader
|||||||||| Forsiden
Forsiden
Brugernes Undulatsider
Bognyt
Brugerne skrev:
Søg på Undulatsiderne
Sidste nye
Undulatnyheder
Undulatweblogs
Sælges
Nordisk Undulatforum
Forum om Opdræt

Undulatnyheder fra ind og udland

Side 3 af 15

  
Lavpatogen fugleinfluenza på Sjælland
Oprettet: 9. marts 2010

En besætning med gråænder ved Fuglebjerg på Sydvestsjælland er ramt af den mindre alvorlige type af fugleinfluenza H7. Der er oprettet en 1 km spærrezone omkring gården, hvorfra fugle ikke må flyttes uden særlig tilladelse.

Flytning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger og æg inden for, til eller fra spærrezonen må kun ske med fødevareregionens tilladelse.

Ejere af hobbyfjerkræbesætninger i spærrezonen ved Fuglebjerg skal registrere deres besætning hos Fødevarestyrelsen, så styrelsen ved, hvilke besætninger, der ligger i zonen. Registreringen kan ske ved at ringe til Fødevareregion Øst på tlf. 72 27 60 00 eller ved at registrere besætningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Bemærk, det er kun fjerkræ, ikke tamfugle, undulater eller lign der skal registreres.

Kilde: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2010/Lavpatogen_fugleinfluenza_i_sjaellandsk_graaandebes%C3%A6tning.htm


 
  
Vinderundulater stjålet fra verdenskendt opdrætter
Oprettet: 15. november 2008

Mandag den 10/11 brød tyve ind hos den verdenskendte opdrætter Daniel Lütolf og stjal seks af hans mest værdifulde undulater. I blandt de stjålne undulater er to vindere fra den Schweizske landsudstilling 2008. Han udlover en stor dusør til dem som kan hjælpe med at fremskaffe undulaterne igen.

Kilde:


 
  
Ankenævn for dyrlæger
Oprettet: 13. august 2008

Det er nu muligt at undgå retssager hvis undulaterne ikke har fået den rigtige behandling hos fugledyrlægen. På ankenævnets hjemmeside kan man læse:

"Ankenævn for Dyrlæger behandler civilretlige tvister mellem forbrugere og dyrlæger over dyrlægeydelser. Nævnet kan behandle klager over behandling af et dyr, der ikke indgår i momsregistreret virksomhed. [...]
En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne under forudsætning af, at der er et økonomisk krav. Klageren skal derfor stille krav om at få pengene helt eller delvist tilbage, afhjælpning eller erstatning.

Ankenævnet afgør alene, om klageren har et berettiget økonomisk krav mod dyrlægen."
Der er dog begrænsninger i de sager ankenævnet tager sig af:
"Ankenævn for Dyrlæger behandler ikke:

Klager, hvor klageren ikke har lidt et økonomisk tab.
Klager over, at dyrlægen ikke har udvist omhu og samvittighedsfuldhed, som fastlagt i Lov om Dyrlæger. Disse klager kan indsendes til den lokale Fødevareregion.
Klager over, at dyrlægen har begået en faglig fejl, uden dette har medført et økonomisk tab for klager.
Klager over, at dyrlægen ikke har handlet etisk korrekt. Sådanne klager kan Den Danske Dyrlægeforening, Etisk Nævn, vælge at behandle."

Se mere på: http://www.dyrlaegeankenaevn.dk/Sider/default.aspx

Kilde: http://www.dyrlaegeankenaevn.dk/Sider/default.aspx


 
  
Dyrehandlere skal uddannes bedre, og at der skal følge en skriftlig pasningsvejledning med, når man køber kæledyr.
Oprettet: 18. juni 2008

Det er hvad Dyreetisk Råd anbefaler Justitsministeren.

Rådet konstaterer at folk er for uvidende om de dyr de anskaffer. Fugle holdes i for små bure, fodringen er forkert, etc.

"Det Dyreetiske Råd vil have slået fast, at privatpersoner, der anskaffer sig et dyr, har ansvar for at sætte sig ind i dyrets behov for at sikre gode rammer for dyret og for at passe det ordentligt, så det trives." skriver Berlingske Tidende.

Men de foreslår også et skærpet tilsyn med Dyrehandlere, og en smileyordning som skal være synlig i foretningen. Dyrlægerne som skal udføre tilsynet, skal specialuddannes. "En glad eller sur smiley skal fremover vise, om den dyrehandel, hvor du køber dine kæledyr, har styr på plejen og kan vejlede i at passe dyrene. Det mener Dyreetisk Råd."

Særligt siger de om fugle: "Papegøjer holdes ofte alene i små bure, men de er sociale dyr med stort behov for kontakt med andre. De holdes ofte i bure med en uegnet facon. Nogle fugle bliver stækket ved at fjerne flyvefjerene. Fuglen reagerer måske ved at plukke sine egne fjer."

Kilde: http://www.berlingske.dk/article/20080618/danmark/80618073/
http://www.berlingske.dk/article/20080618/danmark/806180357/
http://www.berlingske.dk/article/20080618/danmark/80618103/


 

 Til forrige side    Gå til side:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Til næste side

Undulatsiderne ejes og drives af Palle Frejvald.
Gengivelse af tekst og billeder er kun tilladt efter skriftlig tilladelse!
Sophie Wahlund har översatt texterna till svenska.
© Copyright 1998 - 2023